Izdaja sklepa o nadomestilu za uporabo lastnih sredstev ali obračunu dodatka za delo v rizičnih razmerah

18. 2. 2021 | Avtor: Mojca Ramšak Pešec

Vprašanje:

Ali je v naslednjih dveh primerih potrebno uslužbencu izdati vsak mesec kakršenkoli sklep in določiti konkretno mesečno višino prejemka, oziroma ali se v tem primeru izvede le ustrezen obračun pri plači:

  • pri obračunu nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu (po 70. členu ZDR-1), pri čemer je bila z notranjim splošnim aktom višina dnevnega nadomestila v naprej določena, in
  • pri obračunu dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena KPJS. pri čemer imamo tudi v tem primeru že sprejet notranji splošni akt, ki podrobneje določa, kdaj se lahko določeno delo šteje, da je bilo opravljeno v rizičnih razmerah in način njegovega evidentiranja.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj