Izobraževanje javnega uslužbenca ob delu v svojem interesu + vzorec pogodbe

08. 9. 2021

Vprašanje:

Delavka se je vpisala v podiplomski študij (izobražuje se v svojem interesu). Sama stopnja izobrazbe ni zahtevana za njeno delovno mesto, ji bo pa pridobljeno znanje koristilo pri samem delu.

Ali je po Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/12) upravičena do kakšnih prostih dni? Ali imate kakšen osnutek pogodbe za ureditev medsebojnih odnosov med delavcem in zavodom?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj