Izplačevanje redne delovne uspešnosti - odločitev o mesečnem, trimesečnem ali šestmesečnem ocenjevalnem obdobju javnega uslužbenca

08. 9. 2020 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje:

Pred začetkom ocenjevalnega obdobja se moramo odločiti, ali bo ocenjevalno obdobje mesečno, trimesečno ali šestmesečno. Ali moramo o tej odločitvi sprejeti sklep in kdaj ga je potrebno sprejeti npr. v primeru da bomo imeli trimesečno ocenjevalno obdobje?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj