Izplačevanje redne delovne uspešnosti - osnovna plača javnega uslužbenca

10. 9. 2020

Vprašanje:

Delavca smo zaposlili med letom (1. 4. 2020) na plačni razred DM, ki je enak plačnemu razredu JU, in sicer 31. PR. Kaj je v njegovem primeru »osnovna decembrska plača 2019«?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj