Izplačilo odpravnine pri več zaporednih zaposlitvah za določen čas pri istem delodajalcu

07. 9. 2021 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Če delavec sklene več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu brez vsakršne prekinitve med njimi, se odpravnina ne izplača ob izteku vsake posamezne pogodbe, temveč se odpravnina izplača ob izteku zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, upoštevajoč čas trajanja vseh neprekinjenih zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas pri tem delodajalcu.

ZDR-1 določa, da ima delavec, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas iz razlogov, ki jih ureja prvi odstavek 79. člena, pravico do odpravnine. Vendar je treba upoštevati tudi izjeme, in sicer ZDR-1 prav tako določa, da pravice do odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas delavec nima npr. ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca.

Primer:

Delavka je imela pri delodajalcu sklenjeni več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas.

Ali drži, da ji odpravnina pripada za celotno obdobje neprekinjene zaposlitve, ne glede na to, da je imela na začetku sklenjeno pogodbo za čas nadomeščanja, pri katerih ni odpravnine?

Gleda se, kar ima delavec sklenjeno ob izteku, ali pa delodajalec pri izračunu odpravnine ne sme upoštevati obdobja nadomeščanja?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj