Izračun odpravnine za delavca, ki ima plačo nižjo od povprečne plače v RS

17. 6. 2022

Vprašanje:

Javni uslužbenec ima plačo nižjo od povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Ob upokojitvi mu pripada odpravnina v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v RS za pretekle tri mesece. Zadnji znani podatek je 1.953,10 EUR. Višina odpravnine za tega delavca se izplača po formuli: povprečna mesečna bruto plača za tromesečje * 3. Je to pravilno?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj