Izračun višine odpravnine ob upokojitvi, ko še niso znani podatki o povprečni mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji

15. 7. 2021

Vprašanje:

Delavec (tehnično-administrativni) se upokojuje z 31. 8. 2021. V sporazumu o prenehanju smo določili, da mu bo odpravnina izplačana najkasneje 10 dni po izplačilu njegove zadnje plače. ZDR-1 v 108. členu, določa, da če s KP ni drugače določeno, da mora delodajalec izplačati delavcu odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

KP VIZ o tem, kdaj mora biti odpravnina ob upokojitvi delavcu izplačana, ne določa ničesar. Ali to pomeni, da mu izplačamo pri zadnji plači? Predvsem nas zanima, kako računati višini odpravnine - delavčeva zadnja plača bo za avgust 2021, takrat povprečje (glede na 8. člen aneksa 80/2018 bo verjetno za delavca ugodneje povprečje plač zaposlenega v RS kot njegove) mesečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece na SURS še ne bo objavljeno? Ali narediti poračun takrat, ko bo povprečje objavljeno?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj