Kako izvesti seznanitev s podatki iz evidence delovnega časa na zahtevo delavca?

17. 11. 2023 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Po novem ima delavec se kadarkoli seznaniti s podatki na zahtevo delavca. Bi se temu lahko zadostilo na način, da se delavcu omogoči vpogled v podatke pri tajnici, ki vodi evidenco? Ali bo treba narediti izpis iz evidence, to natisniti ali poslati po elektronski pošti?

Odgovor:

Za obveznost seznanitve se šteje tudi neposreden elektronski dostop delavca do evidence o izrabi delovnega časa, ki ga zagotavlja delodajalec.

Nazaj