Kdaj delavka izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred?

13. 11. 2023

Vprašanje:

Prosimo za mnenje, kdaj delavka lahko napreduje v višjo plačni razred.

Zaposlitve so sledeče:

  • 1.9.2019 - 31.8.2021 – pomočnik vzgojitelja (V. tarifni razred)
  • 1.9.2021 - 31.8.2022 – učitelj DSP in svetovalni delavec (VII. tarifni razred)
  • 1.9.2022 do sedaj za nedoločen čas in po vsej verjetnosti bo na tem delovnem mestu ostala – 2. učitelj v 1. razredu (VII. tarifni razred)

Ima pridobljene ocene za 2020, 2021, 2022.

Odgovor:

Javni uslužbenec napreduje, ko izpolni pogoj triletnega napredovalnega obdobja in pridobi tri ocene, katerih seštevek pomeni število točk, ki so potrebne za napredovanje. Napredovalno obdobje začne teči s prvo zaposlitvijo v javnem sektorju, pomeni pa delo na delovnih mestih za katere je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe, delovna mesta pa so uvrščena v isto plačno podskupino oziroma gre za istovrstna oziroma sorodna delovna mesta.

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v drugem odstavku 8. člena določa, da se pri prehodu na drugo delovno mesto v okviru javnega sektorja javnemu uslužbencu napredovalno obdobje ne prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah.

Upoštevaje navedeno se je javni uslužbenki glede na podatke iz vprašanja začelo šteti napredovalno s 1. 9. 2021, ko je zasedla delovno mesto v višjem tarifnem razredu. Ob nespremenjenih pogojih bo pogoj najmanj treh let na delovnem mestu v višjem tarifnem razredu poteklo 1. 12. 2024, kar pomeni, da bo treba do 15. 11. 2024 preveriti izpolnjevanje pogojev za napredovanje skladno s 5. členom uredbe.

Nazaj