Napredovanja - Kaj se smatra kot javna prireditev po pravilniku o napredovanju

08. 11. 2017 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje: Kaj se smatra kot javna prireditev? Z učenci so nastopali smo v Domu starejših občanov, učiteljica je bila mentorica učencem, ali se to šteje v 20. člen, a) razdelek, 15 alinea?

Odgovor: V 15. alineji a) razdelka 20. člena pravilnika je določeno, da se z eno točko vrednoti in točkuje mentorstvo najmanj trem učencem ali skupini na javnem nastopu.

Mentorstvo učencem, ki so nastopali v Domu starejših občanov, se vrednoti in točkuje po navedeni alineji.

Nazaj