Napredovanja - Napredovanje strokovnega delavca v nazive, kako se vrednoti dodatno strokovno delo učitelja

15. 12. 2015 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje: Ali se enoletno vodenje bralne značke res šteje k napredovanju v naziv kot interesna dejavnost (za 1 točko)?

Odgovor: V 2. alineji a) razdelka 20. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10; v nadaljevanju: pravilnik) je določeno, da se z eno točko vrednoti in točkuje enoletno mentorstvo za najmanj tri učence ali druge udeležence izobraževanja in usposabljanja, ki sodelujejo v izvenšolskih projektih, ali enoletno vodenje interesnih dejavnosti.

Enoletno vodenje bralne značke se vrednoti in točkuje po navedeni alineji.

Nazaj