Napredovanje v višji naziv v času starševskega dopusta

22. 3. 2021

Vprašanje:

Delavka je 1. 4. 2020 napredovala za 2 plačna razreda, prvo izplačilo bi prejela pri decembrski plači v januarju 2021. 1. 9. 2020 je nastopila starševski dopust, delavka se na delovno mesto vrača 31. 8. 2021. Ali ji pripada poračun za nazaj ali ne? Kako to v praksi izvesti?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj