Nova zaposlitev zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu

12. 5. 2022

Vprašanje:

Ali je v primeru nove zaposlitve zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu pomembno, da datum nove zaposlitve časovno sovpada z datumom na Odločbi o nastopu porodniškega dopusta? Torej, delavka bo pred nastopom porodniške koristila še letni dopust in nas zanima, ali bi bila lahko nova zaposlitev zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu sklenjena že z datumom, ko bo delavka koristila letni dopust?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj