Objava točk za ocenjevanje redne delovne uspešnosti tako, da se z njimi ažurno seznanijo vsi zaposleni

20. 6. 2022

Vprašanje:

Smo vrtec z več enotami. Vezano na izplačevanje delovne uspešnosti smo pred začetkom izplačevanja zaposlene obvestili, da bo po vsakem ocenjevalnem obdobju seznam zaposlenih objavljen na oglasni deski zavoda. Seznam je bil objavljen na oglasni deski na upravi. Ker ima vrtec več enot, me zanima, ali mora biti seznam zaposlenih skupaj z vsotami točk objavljen, razposlan po vseh enotah ali je ustrezna tako kot je praksa do sedaj (objava na oglasni deski uprave - pedagoška soba)?

Odgovor:

Objava točk je urejena v 33. členu KPJS, ki določa, da se vsota točk posameznega javnega uslužbenca, za katerega je bilo v postopku ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost ugotovljeno, da je dosegel nadpovprečne delovne rezultate, objavi znotraj uporabnika proračuna oziroma organizacijske enote.

Namen določbe je, da se javne uslužbence obvesti o tem, kdo je prejel točke za redno delovno uspešnost in koliko točk, zato je treba to obvestilo objaviti na način, da se lahko z njim vsi seznanijo, kar pomeni, da je treba obvestilo objaviti v prostorih, kamor vstopajo vsi zaposleni. Če zaposleni na enotah vrtca ne vstopajo v pedagoško sobo oziroma v prostore uprave tako pogosto, da bi se lahko seznanili z objavo na oglasni deski, potem je treba zagotoviti drug način. Možen način objave točk pri delodajalcu je, da se seznam posreduje na elektronske naslove vseh zaposlenih ali pa se objavi na intranetu, če obstaja.

Nazaj