Obračun povračila plače zaradi bolniške odsotnosti - delavec ne želi predložiti podatkov o o višini plače pri prejšnjem delodajalcu

15. 11. 2022 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Kaj lahko naredi delodajalec, če novo zaposleni delavec na poziv delodajalca noče predložiti podatkov za obračun povračila plače zaradi staleža? Ne želi dostaviti npr. odločbe o dohodnini ali letnega obračuna, ker se sklicuje na varstvo osebnih podatkov? FURS in zavod za zdravstveno zavarovanje teh podatkov ne moreta posredovati, sklicujejo se na varstvo osebnih podatkov.

Potrdila delavec ne želi prinesti, dva tedna ponovno dela in ne vedo, kako naj obračunajo stalež. Delavec je zaposlen od 1. 10., od 8. 10. do 21. 10. je bil na bolniški. Za bolniško pa moraš vzeti povprečje za prejšnji mesec ali pri prejšnji zaposlitvi?

Ali se to kakorkoli da urediti v kakšne internem aktu, če že ni opredeljeno v zakonu ali pravilniku?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj