Odpoved delavca in neizkoriščen letni dopust

26. 3. 2024

Vprašanje:

Delavka je dne 15. 3. 2024 dala odpoved. Ostalo ji je še 10 dni dopusta. Ali mora delavka ob odpovedi podati tudi prošnjo za dopust? Ali ji lahko ravnateljica določi, katere dneve bo imela dopust?

Odgovor:

ZDR-1 v 162. členu določa, da je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. Ker pa je delavka podala odpoved pogodbe o zaposlitvi, se je treba dogovoriti glede izrabe preostalega letnega dopusta iz preteklega leta in sorazmernega dela letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Če delavka sama ni na to opozorila, je smiselno, da jo opozori delodajalec in se dogovori, kdaj bo ta letni dopust izrabila. Letni dopust lahko izrabi v času odpovednega roka.

Opozoriti velja, da ZDR-1 v 164. členu določa, da je izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta, neveljavna. Neveljaven je tudi sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja. Možen pa je sporazum o nadomestilu, če delavec v času trajanja pogodbe o zaposlitvi ne more izrabiti letnega dopusta.

Nazaj