Odpravnina pri sporazumni odpovedi

30. 6. 2020

Vprašanje:

Imamo zaposleno delavko, ki je dopolnjevala obvezo (0,25 % zaposlitev) in ima sklenjeno pogodbo za nedoločen čas. Z novim šolskim letom se bo na drugi šoli zaposlila za polni delovni čas, tako bomo sporazumno prekinili pogodbo o zaposlitvi. Ali delavki pripada odpravnina?

Odgovor:

V primeru odpovedi pogodbe s strani zaposlenega (sporazumno ali z odpovednim rokom) delavcu odpravnina ne pripada.

Nazaj