Opravljanje dela na drugi lokaciji in opredelitev v pogodbi o zaposlitvi

15. 6. 2022

Vprašanje:

Dva delavca bosta čez nekaj mesecev pričela delati na drugi lokaciji in ne več na sedežu zavoda, kot sta delala do sedaj. Zanima me, ali moramo za to skleniti aneks k pogodbi ali je dovolj izjava o prevozu na delo? V pogodbi o zaposlitvi sedaj piše v 4. členu tako:

Delo uslužbenec opravlja delno v poslovnih prostorih zavoda in zaradi narave dela po potrebi tudi izven poslovnih prostorov oziroma sedeža zavoda na območju delovanja zavoda ter na krajih, kjer zavod opravlja svojo dejavnost. Po potrebi bo uslužbenec opravljal dela tudi izven območja delovanja zavoda, kar se šteje za službeno potovanje.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj