Opravljanje obvezne prakse dijaka oziroma študenta

08. 6. 2021

Vprašanje:

Prejeli smo prošnjo študentke Pedagoške fakultete za opravljanje obvezne 14-dnevne prakse na nižji glasbeni šoli. Zanima nas, na osnovi kakšne pogodbe jo lahko sprejmemo na prakso (pogodba o izobraževanju, pogodba o opravljanju prakse …) in ali je pogodba sklenjena s študentko ali s fakulteto? Ali je izplačilo nagrade obvezno in jo prejme poleg povračila stroškov prevoza in regresa za prehrano?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj