Pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov ter nadaljnje ravnanje delodajalca

25. 3. 2024

Vprašanje:

Delavcu smo izdali prvo Pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Opravljen je bil zagovor dne 7. 3. 2024, takrat se je delavec tudi izjavil o očitanih kršitvah. Ali moramo delavcu izdati Odločitev o pisnem opozorilu pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga že sedaj (v 8. dneh, torej do 15. 3. 2024?), ko smo mu izdali to prvo pisno opozorilo?
Ali je pravilno da zapišemo »Delodajalec vztraja pri pisnem opozorilu in od njega ne odstopa ter delavca opozarja, da je ponovna kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja lahko resen in utemeljen razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi krivdnega razloga, ker onemogoča nadaljevanje delovnega razmerja«, ali pa bi morali zapisati kako drugače?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj