Pogodba o zaposlitvi - Način sklepanja pogodb o zaposlitvi, ko gre za delo na različnih delovnih mestih

02. 2. 2016 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje: Smo velik zavod, med revizijo smo bili opozorjeni na način sklepanja pogodb o zaposlitvi. Knjižničarka ima sklenjeno pogodbo za delovno mesto knjižničarke in učiteljice slovenščine. Trenutno opravlja samo delo knjižničarke. Zanima nas:

  • Ali moramo s knjižničarko skleniti novo pogodbo samo za delovno mesto knjižničarke?
  • Ali bi morali tudi s svetovalno delavko, ki poleg svetovalnega dela opravlja še delo učitelja DSP (v sklopu 100 % obveze), skleniti novo pogodbo?
  • Ali moramo potem vsakemu delavcu, ki opravlja delo na različnih delovnih mestih (učitelj - laborant, učitelj - računalničar), na novo napisati pogodbo?

Odgovor: Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju je treba upoštevati, da se v skladu z ZDR-1 in v skladu s področnimi zakoni ter upoštevaje ZSPJS pogodba o zaposlitvi sklene za delovno mesto, za katerega mora javni uslužbenec izpolnjevati pogoje, v pogodbi pa so določene tudi naloge delovnega mesta, ki jih mora javni uslužbenec opravljati.

Prav tako je treba upoštevati, da javni uslužbenec prejme plačilo za delo, ki ga opravlja, kar pomeni, da se mu določi plačni razred za delovno mesto, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Glede na navedeno bi torej moral javni uslužbenec imeti v pogodbi o zaposlitvi določeno, za katero delovno mesto ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in katere naloge opravlja.

V okviru plačnega sistema javnega sektorja obstajajo tudi določeni dodatki, ki so lahko povezani z opravljanjem dela (na primer učitelj razrednik), ki pa jih ni možno izplačati, če iz pogodbe ne izhaja, da oseba opravlja tako delo.

Tudi uredba o enotni metodologiji za obračun plač omogoča obračun plač po deležih zaposlitve v primerih, ko javni uslužbenec opravlja delo na več delovnih mestih.

Nazaj