Položajni dodatek za vodje aktivov

Vprašanje:

Povprašala bi o položajnem dodatku vodij strokovnega aktiva v centru za usposabljanje.

V šoli imamo 4 strokovne aktive, in sicer strokovni aktiv za nižjo stopnjo, za višjo stopnjo, za Posebni program vzgoje in izobraževanja in za mobilno specialno-rehabilitacijsko službo. V strokovne aktive so vključeni učitelji v posameznem oddelku, pa tudi ostali delavci (medicinska sestra, fizioterapevtka …).

Kako je s položajnim dodatkom za te vodje aktivov? Ali sploh obstaja, ali je odvisen od števila učiteljev, ali lahko sem štejemo tudi ostale delavce, ki na aktivu sodelujejo?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj