Pravica do dodatnih dni dopusta za delavca, ki skrbi za polnoletnega otroka z odločbo CSD o statusu invalida z zmerno motnjo

07. 2. 2024 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Četrta alineja 4. točke prvega odstavka 47. člena KPVIZ določa, da se letni dopust poveča za 5 dni delavcem, ki varujejo in negujejo težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadeto osebo. V tej določbi so poleg otrok mišljene tudi polnoletne osebe.

Imamo primer, ko ima polnoletni sin, ki živi z našo delavko v skupnem gospodinjstvu, odločbo Centra na socialno delo o statusu invalida z zmerno motnjo. Sin je preko invalidskega podjetja zaposlen pri nekem delodajalcu (kot invalid z zmerno motnjo). Ker je s šolanjem zaključil, nima odločbe Zavoda RS za šolstvo o usmeritvi.

Ali bi delavki že na osnovi odločbe o statusu invalida Centra za socialno delo priznali dodatnih 5 dni dopusta ali pa bi morali od delavke zahtevati zdravniško potrdilo, da gre za osebo z zmerno motnjo?
Če ta dopust pripada, ali oba starša pridobita pravico do 5 dni dodatnega dopusta?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj