Pravica do izrednega dopusta ob smrti očima

19. 9. 2022 | Avtor: Mojca Ramšak Pešec

Vprašanje:

Ali delavcu ob smrti očima pripada izredni dopust?

Namreč kolektivna pogodba za vzgojo in izobraževanje pravi:

Delavec je lahko odsoten z dela največ 7 delovnih dni s pravico do nadomestila plače v posameznem koledarskem letu, in sicer:

  • tri dni zaradi sklenitve zakonske zveze, rojstva otroka, smrti ožjega družinskega člana in staršev, selitve v drugo stanovanje,
  • en dan zaradi smrti bližnjih sorodnikov (stari starši, brat, polbrat, sestra, polsestra, vnuk, vnukinja, tašča in tast), zaradi vpoklica k vojaškim vajam, ki trajajo nad 5 dni.

Iz navedenega ni razvidno, da delavki ob smrti očima pripadala izredni dopust.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj