Pravice iz delovnega razmerja - Ali se delavki poviša plačni razred, če dela za polovični delovni čas?

25. 8. 2017 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje: Dne 1. 8. 2017 smo v našem zavodu za nedoločen čas zaposlili osebo, ki se je prvič zaposlila v javnem sektorju. Glede na sklenjeno pogodbo izhaja plača zaposlenega: 50 %  v 22. plačnem razredu (računovodja VI) in 50 %  v 29. plačnem razredu (računovodja VII/2). Ali je novozaposleni upravičen do prehoda v višji plačni razred, torej iz 22. v 24. plačni razred – glede na dogovor o odpravi plačnih nomalij?

Odgovor:  V zvezi s tem vprašanjem je treba upoštevati dejstvo, da gre za delovno mesto, ki je bilo pred spremembo  uvrščeno v 22. plačni razred, kar pomeni, da sodi med delovna mesta, za katera so se spremenile uvrstitve in je to treba upoštevati v sistemizaciji delovnih mest, ki jo je treba pripraviti po uveljaviti aneksa h kolektivni pogodbi ...

Podlaga za spremembo plačnega razreda je aneks h kolektivni pogodbi, kjer je delovno mesto uvrščeno v plačni razred. To pomeni, da bo po spremembi sistemizacije treba osebi izdati pogodbo o zaposlitvi in ji pri delovnem mestu računovodja VI določiti višji plačni razred - 24, seveda ob upoštevanju deleža zaposlitve. 

Nazaj