Pravice iz delovnega razmerja - Dodatni dnevi dopusta glede na zahtevnost delovnega mesta

08. 5. 2019 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje: Koliko dodatnih dni dopusta pripada učitelju, ki ima stopnjo izobrazbe VI (višja šola, po STAREM študijskem programu)?

Odgovor: Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 2. točki 47. člena določa dneve dopusta glede na izobrazbo, ki se zahteva za delovno mesto, pri tem ni pomembno, kakšno izobrazbo ima oseba, ki to delovno mesto zaseda.

To pomeni, da je treba preveriti, kakšna izobrazba se zahteva za delovno mesto in glede na to določiti število dni dopusta. Glede na podatke je verjetno pravilen odgovor 5 dni, ker gre za učitelja, za delovno mesto učitelj pa je zahtevana izobrazba visoka oziroma univerzitetna, saj je delovno mesto uvrščeno v tarifni razred VII/1 ali VII/2.

Nazaj