Pravice iz delovnega razmerja - Izplačilo nadomestila za neizrabljen dopust

25. 4. 2018 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje: Delavka je bila pri nas zaposlena na delovnem mestu čistilke za nadomeščanje odsotne delavke, in sicer od 4. 9. 2017 do 23. 2. 2018. Za leto 2017 ji je pripadalo 6 dni dopusta, od tega je izkoristila 3 dni, za leto 2018 ji je pripadalo 4 dni dopusta. Ker je bila pretežno v bolniškem staležu, dopusta do izteka pogodbe (do prihoda delavke, ki jo je nadomeščala) ni mogla izkoristiti, saj je bila do tega datuma v bolniškem staležu. Ali ji moramo za pripadajočih in neizkoriščenih 7 dni dopusta izplačati nadomestilo za nekoriščen dopust (164. člen ZDR)?

Odgovor: ZDR-1 v 164. členu določa, da je neveljaven sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja. Delavec se tudi ne more odpovedati pravici do letnega dopusta niti enostransko z izjavo niti z dogovorom z delodajalcem. Tudi če bi delavec podpisal izjavo, s katero bi se odpovedal letnemu dopustu, bi bila taka izjava neveljavna. Prav tako bi bil neveljaven sporazum med delavcem in delodajalcem, s katerim bi se dogovorila za izplačilo nadomestila namesto izrabe letnega dopusta. Zakon določa eno samo izjemo, ko je tak dogovor dovoljen, in sicer ob prenehanju delovnega razmerja ...

V tem primeru pa ne gre za odškodnino, ampak za denarno nadomestilo namesto neizrabljene pravice, kjer ni krivde delodajalca, ampak so razlogi za neizrabljen dopust na strani delavca, ki letnega dopusta ni mogel izrabiti zaradi svoje nezmožnosti za delo, torej je izgubil možnost izrabe letnega dopusta zaradi objektivnih razlogov.

Iz novejše sodne prakse Vrhovnega sodišča (sklep VSRS VIII Ips 300/2010) tudi izhaja, da delavec ni vedno upravičen do nadomestila, če do izteka pogodbe o zaposlitvi ni mogel izrabiti letnega dopusta, do nadomestila je upravičen v primeru, če ga ni mogel izrabiti zaradi nepredvidljivih dogodkov.

Upoštevaje navedeno in dejstvo, da je pogodba o zaposlitvi prenehala z dnem vrnitve delavke, ki jo je nadomeščala, ter da zaradi odsotnosti zaradi bolezni letnega dopusta ni mogla izkoristiti, bi v tem primeru obstajali pogoji za izplačilo nadomestila zaradi neizrabljenega letnega dopusta.

Nazaj