Pravice iz delovnega razmerja - Kako določiti dni dopusta delavcu, če je njegovo delovno razmerje vezano na odločbo ZZZS-ja?

19. 5. 2017 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje: Kako se zaposlenemu izda obvestilo o dneh letnega dopusta, če je njegovo delovno razmerje vezano na odločbo ZZZS-ja in datum zaključka dela ni znan? Primer iz prakse: Oseba A nadomešča osebo B, ki je v bolniškem staležu. Kako določiti število dni dopusta osebi A ob vedenju, da ne vemo, do kdaj bo oseba B v bolniškem staležu (odvisno od odločbe)?

Odgovor: V tem primeru je treba upoštevati 181. člen ZDR-1, ki ureja sorazmerni del letnega dopusta in določa, da ima delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve, torej pravico do sorazmernega dela letnega dopusta. Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.

V konkretnem primeru bi bilo treba osebi A, ki nadomešča odsotno osebo B in ima delovno razmerje za določen čas, število dni dopusta določiti tako, da se najprej določi celoten dopust in se potem izračuna 1/12, kar pomeni število dni za vsak mesec dela. Ker ni znan datum zaključka dela in zato ni možno določiti skupnega števila dni sorazmernega dela dopusta, bi bilo smiselno v obvestilo o letnem dopustu napisati, da osebi A, ki ima delovno razmerje za določen čas, za čas nadomeščanja odsotnega zaposlenega, pripada za vsak mesec dela X število dni dopusta.

Na tak način bi še najbolj ustrezno določili število dni dopusta, pri tem pa je treba tudi spremljati datum v odločbi ZZZS, da bo možno zagotoviti tudi izrabo letnega dopusta, kar pomeni, da bi bilo smiselno izrabo zagotavljati sproti.

Nazaj