Pravice iz delovnega razmerja - Koriščenje dopusta zaradi študijskih obveznosti

21. 8. 2017 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje: Zaposlena ima izobrazbo bibliotekar. Na predlog ravnateljice (zaradi lažje zaposlitve v šolstvu) se je odločila za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe (izobraževanje traja približno eno leto). Narediti mora nekaj izpitov in bi rada na ta dan (ko ima izpit) imela dopust. Ali ji po 51. členu KPVIZ pripada kakšen dan za opravljanje teh izpitov ali mora dati »svoj« dopust? Strokovni izpit bo delala šele enkrat jeseni.

Odgovor: Kolektivna pogodba za vzgojo in izobraževanje v 51. členu ureja krajše odsotnosti,

in sicer:

  • pripravo na strokovni izpit, kjer določa, da pripada pripravniku do V. stopnje strokovne izobrazbe 5 delovnih dni, pripravniku VI. in VII. stopnje strokovne izobrazbe pa 7 delovnih dni odsotnosti z dela z nadomestilom plače,
    odsotnosti 10 delovnih dni z nadomestilom osebnega dohodka za medicinsko programirano zdravljenje,
    odsotnosti zaradi opravljanja državljanskih dolžnosti in opravljanja funkcije v državnih organih in organih lokalnih skupnosti ter zaradi opravljanja funkcij v najvišjih organih reprezentativnih sindikatov dejavnosti,
  • odsotnost za prostovoljne krvodajalce, ki imajo pravico do dveh zaporednih prostih delovnih dni vsakokrat, ko dajo kri,
  • odsotnost zaradi iskanja nujne zdravniške pomoči, vendar največ tri ure za posamezen primer in ne več kot 20 ur na leto. To velja tudi v primeru, ko delavec išče zdravniško pomoč za ožjega družinskega člana.

Glede na vsebino 51. člena KPVIZ na podlagi tega člena javni uslužbenki ni možno odobriti odsotnosti za opravljanje izpitov za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe.

Upoštevaje 171. člen ZDR-1 pa bi ji delodajalec na dan, ko opravlja izpit, moral omogočiti odsotnost, vendar pa ta odsotnost ni plačana. Taka odsotnost se lahko zagotovi na primer s prerazporeditvijo delovnega časa.

Sicer pa lahko javna uslužbenska koristi svoj letni dopust.

Nazaj