Pravice iz delovnega razmerja - Regres za letni dopust delavki, ki je zaposlena za krajši delovni čas pri dveh delodajalcih

25. 5. 2018 | Avtor: mag. Brigita Osojnik

Vprašanje: Imamo zaposleno čistilko, ki pri nas dela 10 ur tedensko in 15 ur tedensko na ljudski univerzi. Zanima me, v kakšnem deležu si razdelimo preostanek do celotnega izplačila regresa (100 %). Je ljudska univerza dolžna za izplačilo celotnega regresa kot šole?

Odgovor: Glede regresa za letni dopust peti odstavek 131. člena ZDR-1 določa:

»Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom tega zakona.«

Prav tako je treba upoštevati, da v skladu z določbo 131. člena ZDR-1 pravica do regresa za letni dopust veže na samo pravico do letnega dopusta. V primeru, da ima delavec pravico do celotnega letnega dopusta, mu gre tudi pravica do celotnega regresa oziroma v primeru, da ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa za letni dopust (četrti odstavek 131. člena ZDR-1) ...

Kolektivne pogodbe ne urejajo regresa za letni dopust, zato pri izplačilu le-tega ni možno uporabiti Kolektivne pogodbe.

Delavcu polni regres pripada, če je zaposlen za polni delovni čas, torej bi ta delavka celi regres dobila, če bi pri obeh delodajalcih imela skupaj polni delovni čas 40 ur/teden. V tem primeru delavka pri prvem delodajalcu dobi 25 % od polnega zneska regresa (10 ur od 40 ur je 25 %), pri drugem delodajalcu pa 37,5 % od polnega zneska regresa (15 ur od 40 ur je 37.5 %). Delavki torej skupaj pripada 62,5 % od celotnega regresa.

Predvidevamo, da delavka nima krajšega delovnega časa zaradi 67. člena ZDR-1 (krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu).

Nazaj