Pravice iz delovnega razmerja - Višina dodatka za delovno dobo delavca, ki je zaposlen za krajši delovni čas

04. 6. 2019

Predogled vsebine

Vprašanje: Delavec je v javnem sektorju zaposlen za krajši delovni čas, 6 ur dnevno. Kakšen je odstotek za delovno dobo v tem primeru?

Odgovor: Delovna doba je doba v delovnem razmerju. Upoštevaje navedeno je ne glede na dejstvo, da javni ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj