Prekinitev začasne pogodbe za določen čas in sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi

27. 3. 2024

Vprašanje:

Delavka ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, k pogodbi pa ima sklenjen Aneks zaradi dela s krajšim delovnim časom od polnega v obsegu 30 ur na teden za določen čas od 1. 2. 2024 do 31. 5. 2024. Sedaj bi delavka želela predčasno prekiniti pravico do krajšega delovnega časa in od 1. 4. 2024 dalje ponovno delala 40 ur na teden. Zanima nas, kako uredimo kadrovsko dokumentacijo oz. kateri dokument moramo delavki izdat za preklic aneksa z dnem 31. 3. 2024 in katera določila bi naj dokument vseboval?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj