Prenos pridobljenih napredovanj v naziv in plačni razred pri prezaposlitvi učitelja na delovno mesto knjižničarja

25. 5. 2023

Vprašanje:

  1. Zaposlena je imela z zavodom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za DM Učitelj D027030, VII/2, že dosežen 40. PR (pridobljena naziva mentor ter svetovalec ter že dosežena določena napredovanja v PR);
  2. Njeno zadnje napredovanje je bilo v letu 2019, torej april 2019, pravica do izplačila december 2019 (40 PR);
  3. Od leta 2017 naprej je prejemala vedno letne ocene 5;
  4. 1. 9. 2020 je z zavodom sklenila pogodbo o zaposlitvi za 0,5 Učitelj D027030, VII/2, ter za 0,5 Knjižničar D027004, VII/2;
  5. V tem zadnjem primeru, ob zaposlitvi na dve delovni mesti, je zavod zaposleni na DM Knjižničar prav tako določil 40 PR (prenesla je oba naziva ter napredovanja v plačne razrede);
  6. Glede na letne ocene (5) na obeh delovnih mestih, je zaposlena v letu 2022 ponovno izpolnila pogoje za napredovanje v plačne razrede, in sicer napredovanje za 2 PR, napredovala je na delovnem mestu Učitelj D027030 v 42 PR;

Zanima me, kako pravilno napreduje na DM Knjižničar, glede na to, da gre za delovno mesto v istem tarifnem razredu? Ali lahko tudi na DM Knjižničar napreduje v letu 2022, ker gre za DM v istem tarifnem razredu, se pravi ne gre za prekinitev napredovalnega obdobja ter se pridobljene ocene na DM Učitelj prenesejo tudi na DM Knjižničar? Ali mora zaposlena za napredovanje na DM Knjižničar na tem delovnem mestu pridobiti 3 letne ocene ter mora na tem delovnem mestu preteči tri letno napredovalno obdobje?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj