Prezaposlitev vzgojiteljice na delovno mesto Vzgojitelj v razvojnem oddelku in določitev plačnega razreda

02. 7. 2024

Vprašanje:

Delavka je trenutno zaposlena na delovnem mestu Vzgojitelj (šifra delovnega mesta: D037007) in ima naziv svetnik ter ima dosežena vsa napredovanja, torej 45. plačni razred.

Ker imamo veliko število otrok s posebnimi potrebami integriranih v redne oddelke, smo imeli razpis, na katerega se je javila naša delavka. V dogovoru z njo bomo pogodbo za nedoločen čas dali v mirovanje in bomo z njo sklenili novo pogodbo, za leto dni za individualno delo z otroki. Zanima me, v kateri plačni razred jo uvrstimo. Šifra delovnega mesta je D037008 Vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca Svetnik - individualno delo.

Delovno mesto je sistematizirano v aktu, delavka tudi izpolnjuje pogoje za zaposlitev.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj