Sklenjena pogodba o dopolnilnem delu po 147. členu ZDR-1 in dodatna pravica do dopusta in regresa

23. 5. 2023

Vprašanje:

Ali delavcu, ki ima na šoli sklenjeno pogodbo o dopolnilnem delu po 147. členu ZDR-1 (za polni delovni čas je zaposlen pri drugem delodajalcu, s soglasjem tega glavnega delodajalca pa na šoli dela 8 ur tedensko za določen čas) pripada tudi na šoli še dodatno letni dopust in regres za letni dopust, kljub temu, da je pri svojem glavnem delodajalcu (kjer je zaposlen za 100 %) dobil že izplačan celotni regres za letni dopust?

1.odstavek 147. člena ZD1 določa: »Določitev načina uresničevanja pravic in obveznosti iz tega delovnega razmerja glede na pravice in obveznosti delavca pri delodajalcih, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi po prejšnjem odstavku.« Ali to pomeni, da se o delovnem času, letnem dopustu ali drugih odsotnostih oba delodajalca dogovorita (na primer, takrat ko ga delavec koristi pri glavnem delodajalcu, je na šoli prav tako odsoten, vendar pa ne dobi na šoli nič »dodatnega« dopusta). Ali delavcu pripada še dodatni regres, čeprav ga je za polni delavni čas dobil izplačanega pri glavnem delodajalcu?

Ali je pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo po 147. členu ZDR-1, ki bi se sklenila za določen čas, treba navesti razlog po 54. členu ZDR-1?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj