Soglasje delodajalca, da delavec lahko opravlja istovrstno delo v zasebnem zavodu

11. 11. 2021

Vprašanje:

Delavec je seznanil ravnatelja z željo, da bi v popoldanskem času opravljal delo v zasebnem vrtcu. Pri tem se poraja vprašanje, kako bo ta »dvojna« razpetost« vplivala na delo v matičnem vrtcu, kjer je zaposlen za polni delovni čas. Kako se zavarovati, da ne pride po prenosa naših dokumentov, podatkov, znanj, ki ga zaposleni pridobi v javnem zavodu? Ali je potrebno skleniti kakšen poseben dogovor? Če da, kakšna naj bo vsebina?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj