Upravičenost izplačila dodatka za delovno uspešnost za povečan obseg dela za delavce, ki opravljajo delo odsotnih zaposlenih ali delo na nezasedenih delovnih mestih

03. 4. 2021

Vprašanje:

V vrtcu imamo nekaj delovnih mest nezasedenih, tako imamo dve tajnici s 100 % zasedenostjo delovnega mesta, pri kuharjih (kuharji IV in kuharji V ter pomivalka) je 60 % zasedenost delovnih mest, med strokovnimi delavci nam manjkata dve zaposleni (določen čas, nadomeščanje zaradi bolniškega staleža) in je ta delovna obveza razporejena na ostalih 175 strokovnih delavcev.

Komu lahko izplačamo dodate za povečan obseg dela? Vsem zaposlenim ali samo tistim, ki opravljajo delo namesto kadrov, ki jih nimamo zaposlenih (kadra na trgu ne dobimo, kar velja predvsem za zaposlene v kuhinji). Dodatek je v obsegu 4-6 % plače, kako določiti odstotek za določene zaposlene? Ali lahko ta dodatek prejme tudi vodja kuhinje?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj