Ureditev delovnega razmerja, ko želi delavec suspenz pogodbe o zaposlitvi

16. 3. 2023 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Delavka je vrsto let delala krajši delovni čas (50 %) zaradi negovanja in varovanja težje gibalno oviranega otroka z težjo motnjo v duševnem razvoju na podlagi 50. čl. Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Zaradi teh razlogov je imela je sklenjen aneks s polovičnim delovnim časom k pogodbi o zaposlitvi (nedoločen in polni delovni čas).

Ker bo otrok dopolnil 18 let, bo delavki ta pravica preneha, vendar bo podala vlogo za suspenz (mirovanje) pogodbe za deležu 50 %, ker bi se v deležu za 50 % zaposlila kot osebna asistentka pri otroku. Delavka pravi, da pravica osebnega asistenta pri otroku ni trajna, zato bi želela imeti pogodbo za polni delovni čas v mirovanju in bi vsako šolsko leto podaljševala. Ker bi se delavki spremenil delovni čas, bi ji verjetno morali dati novo pogodbo za določen čas in ne aneks? Kako in na podlagi katerih členov je takšno zaposlitev možno urediti?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj