Usklajevanje vrednosti plačnega razreda z aneksom k pogodbi o zaposlitvi

21. 11. 2022 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje:

V pogodbi o zaposlitvi imamo določeno višino osnovne plače (v eur) na dan sklenitve pogodbe. Nimamo pa zapisano, da se ta višina usklajuje z vsakokratnim usklajevanjem vrednosti plačnega razreda plačne lestvice. To bomo od 1. 10. 2022 uredili vsem zaposlenim z aneksom.
Zanima nas, če bi istočasno lahko uredili tudi to, da se bo od 1. 4. 2023 dalje uporabljala plačna lestvica iz priloge 1 ZSPJS, ki vključuje nov 66. plačni razred.

Če DA, kako bi se glasil zapis v aneksu k pogodbi o zaposlitvi.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj