Uvrstitev pripravnika v plačni razred s 1. 4. 2023

20. 3. 2023 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje:

Imamo zaposleno pripravnico na pripravniškem delovnem mestu učitelj DM D027030, tarifni razred DM VII/II. (Razpis je bil objavljen v UL 79/22 oz. 81/22) . Ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu je bil pripravnik uvrščen v 26. plačni razred.

Zanima nas, če se tudi pripravniku od 1. 4. 2023 na osnovi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (UL 11/23) plača poviša za en plačni razred?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj