V kateri plačni razred uvrstimo delavca ob premestitvi na DM Hišnik V?

23. 5. 2023

Vprašanje:

Hišnik v našem vrtcu je bil do sedaj sistematiziran v tarifnem razredu IV (DM J034020 Hišnik IV), s 1. 4. 2023 je uvrščen v 22. plačni razred z dvema rednima napredovanjema po 2 plačna razreda.

Sedaj imamo sistematiziranega hišnika v tarifnem razredu V (DM J035025). V kateri plačni razred ga sedaj uvrstim? Izhodiščni plačni razred za Hišnika V, s 1. 4. 2023, je 20. plačni razred.

Ker gre za spremembo tarifnega razreda, se mu pridobljeni plačni razredi ne prenesejo?

Če k začetnemu 20. plačnem razredu prištejem 1 plačni razred, ga uvrstimo v 21. plačni razred, kar je nižji plačni razred, ki ga je imel do sedaj v tarifnem razredu IV?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj