Vodenje evidence o delovnem času in izdaja obvestila za zaposlene, ki delajo po drugih pravnih podlagah

15. 11. 2023 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Glede na to, da je z novelo ZEPDVS zakonodajalec določil, da mora delodajalec evidenco delovnega časa voditi za vsako osebo, ki opravlja delo zanj na katerikoli pravni podlagi, nas zanima, katere podatke v smislu 18. člena ZEPDVS-A je potrebno dnevno beležiti v primeru podjemne pogodbe, študentskega dela?

Kako je z obveznostjo delodajalca glede pisnega obvestila ter možnostjo vpogleda v podatke iz evidence o izrabi delovnega časa delavcu pri podjemni pogodbi?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj