Zaposlitev kandidata za nedoločen čas, ki bi opravil strokovni izpit naknadno

28. 8. 2023

Vprašanje:

Delavko imamo zaposleno za določen čas na podlagi soglasja ministrstva, ki je izdalo soglasje za obdobje do 31. 8. 2023. Delavko lahko zaposlimo za nedoločen čas s 1. 9. 2023, vendar še nima opravljenega strokovnega izpita. Strokovni izpit ima v mesecu septembru.

Ali ji lahko ponudimo pogodbo za določen čas na podlagi 9 alineje, 1. odst. 54. člena ZDR-1, ki pravi:» zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu« in potem naredimo pogodbo za nedoločen čas (brez javne objave) ali se sklicujemo na 109. člen ZOFVI ter nato spremenimo v nedoločen čas (brez javne objave). Prosim vas za nasvet.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj