Zaposlitev za določen čas – kdaj je delavec upravičen do odpravine?

04. 9. 2023 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje:

Delavka je zaposlena pri nas na delovnem mestu spremljevalca gibalno oviranih otrok za določen čas do 31. 8. 2023. V pogodbi o zaposlitvi imamo navedeno, da se pogodba sklepa za določen čas za dela spremljevalca na podlagi zapisnika multidisciplinarnega tima, ki je odločil, da potrebuje otrok v vrtcu spremljevalca ter soglasja občine k zaposlitvi spremljevalca za določen čas. Zanima nas sledeče, in sicer ker delavki z dnem 31. 8. 2023 preneha delovno razmerje se nam postavlja vprašanje, ali je delavka upravičena do odpravnine?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj