Zaposlitev za določen ali nedoločen čas za spremljevalca gibalno oviranih otrok

10. 6. 2024 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

V vrtcu imamo gibalno oviranega otroka, ki ima pravico do spremljevalca. Z delavcem smo takrat sklenili pogodbo za določen čas. Ta ni vezana na istega otroka. Ali se lahko z delavcem v vrtcu sedaj sklene nova pogodba za določen čas za delo na delovnem mestu spremljevalec (pogodba ni vezana na istega otroka), če je neprekinjen čas trajanja zaporednih pogodb daljši kot dve leti? Ali pa bi morali skleniti pogodbo za NDČ in v primeru, da dela za to delavko ne bo, ker ne bomo imeli otroka, ki bi potreboval spremljevalca, potem pogodbo prekiniti iz poslovnih razlogov?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj