Zaposlovanje - Obveznost javne objave prostega delovnega mesta za čas nadomeščanja

27. 6. 2017 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje: Zaposlena na delovnem mestu čistilka je že dlje časa v bolniškem staležu. MIZŠ nam je izdalo soglasje za nadomestno zaposlitev za čas delavke na bolniški. ZDR-1 v 26. členu govori o izjemah od obveznosti objave, med drugim tudi za zaposlitev delavca za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca (4. alineja 1. odstavka). Če prav razumem, bi v našem primeru javna objava del. mesta ne bila potrebna. Imam prav? Ali je v primeru zaposlitve za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu enako?

Odgovor:  ZDR-1  v 26. členu določa izjeme od obveznosti objave in v tretji alineji prvega odstavka določa tudi, da se pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas brez javne objave, če gre za zaposlitev za nadomeščanje začasno odsotnega delavca...

Tudi Zakon o urejanju trga dela, ki v tretjem odstavku 7. člena določa, da morajo delodajalci iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države  pri zavodu javno objaviti vsako prosto delovno mesto oziroma vrsto dela, razen v primerih izjem od obveznosti javne objave, ki jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja, kar se nanaša na 26. člen ZDR-1.

Enako velja za zaposlitev za določen čas za nadomeščanje za čas odsotnosti zaradi porodniškega dopusta.

Res pa je, da je kljub temu, da javna objava ni potrebna, treba skleniti pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki izpolnjuje pogoje, določene za delovno mesto, za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.

Nazaj