Inšpekcijski nadzori - Priprava na pouk učitelja, ki nadomešča

01. 11. 2016 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje: Učitelj, ki je prevzel eno uro nadomeščanja v razredu, kjer je učiteljica odsotna, trdi, da mora pripravo na delo napisati odsotna učiteljica, on samo prevzame izvajanje. Kako je v primeru, ko nadomeščanje traja več ur zaporedoma ali celo za daljše časovno obdobje? Kako je to urejeno z vidika odsotne učiteljice? Ona je namreč na bolniškem dopustu, kar pomeni, da ne sme opravljati delovnih obveznosti.

Odgovor: Priprava na pouk je učiteljeva neposredna delovna dolžnost16. Torej učitelj, ki nadomešča, nima pravice zahtevati priprave na pouk od odsotnega učitelja.

Ne nazadnje je v praksi priprava na pouk enega učitelja neprimerna za drugega, saj se vsak učitelj pripravlja na svoj način. Začetniki na primer pogosto poleg didaktične in metodične priprave namenijo več pozornosti vsebinski pripravi, kar pri izkušenejših učiteljih ni potrebno v tolikšni meri.

Velja pa omeniti, da mnogi učitelji ob nenadni krajši odsotnosti ponudijo tudi svojo pripravo na pouk, ker si želijo, da bi nadomestni učitelj (ki včasih tudi ni učitelj predmeta) čim bolje in čim lažje opravil svoje delo.

Nazaj