Inšpekcijski nadzori - Ravnatelj se pripravlja na redni nadzor

30. 11. 2015 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje: Šoli je bil napovedan redni nadzor. Ravnatelj je pred tem obvestil strokovne delavce, da mu predajo vse letne priprave, letne delovne načrte in priprave na vzgojno-izobraževalno delo, ki so pripravljene do tistega dne. Te dokumente potrebuje za namene pregleda šolske inšpekcije. Ali lahko ravnatelj to zahteva?

Odgovor: Odgovor je DA.

Vsi navedeni dokumenti so del obvezne šolske dokumentacije23. Letne priprave na pouk večina ravnateljev v začetku šolskega leta zbere in hrani na šoli. Priprave na vzgojno-izobraževalno delo pa imajo učitelji doma (saj se tam večinoma tudi pripravljajo), vendar so dolžni ravnatelju (ali šolskemu inšpektorju) predložiti priprave za tekoče šolsko leto (če jih je treba hraniti24).

Nazaj