Inšpekcijski nadzori - Vodenje šolske dokumentacije v elektronski obliki

12. 11. 2015 | Avtor: mag. Alojz Širec

Vprašanje: Vsi učitelji ne vpisujejo v dnevnik ur in vsebin celo z zamikom en mesec ali več. V kolikšnem času mora učitelj vpisati ure in vsebine posamezne učne ure v dnevnik? Ali kje obstaja zakonska podlaga za to? Ali je kakšna razlika pri vpisih v klasični dnevnik in v e-dnevnik (torej dnevnik, ki se ga vodi elektronsko?)

Odgovor: Dnevnik dela sodi med predpisano šolsko dokumentacijo11. Že ime pove, da ga je treba vestno in ažurno, torej sprotno voditi. Za redno vpisovanje skrbijo strokovni delavci12, ravnatelj pa je dolžan zagotoviti, da se delo tudi resnično sproti realizira.

Šola lahko vodi šolsko dokumentacijo v elektronski obliki13, kjer je prav tako treba izpolniti določena polja. Pravilnik določa: »Dokumentacija se praviloma vodi v elektronski obliki na način, da je omogočen tudi izpis na papir. Če šola vodi dokumentacijo v elektronski obliki v enotni podatkovni bazi, si mora z ustrezno programsko opremo zagotoviti dejansko ločitev uporabe in varovanje podatkov glede na njihovo naravo in pravico do razpolaganja z njimi.«

Program za elektronsko vodenje dokumentacije pa učitelju ne dopušča naknadnega vpisovanja, saj je v tem primeru potrebno ravnateljevo posredovanje, ki lahko nemudoma ukrepa.

Nazaj