Organizacija dela - Ali znižani normativi za oblikovanje oddelkov veljajo tudi za oddelke razširjenega programa?

21. 9. 2016

Vprašanje: Ali drži, da se znižan normativ za učence z odločbo upošteva le pri oblikovanju oddelkov v obveznem programu, ne pa tudi pri oblikovanju oddelkov in skupin v razširjenem programu?

Odgovor: Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14 in 64/15) ureja oblikovanje oddelkov in skupin v členih od 25. do 34. člena.

25. člen je splošna določba.

V nadaljevanju je posebej urejeno oblikovanje: 

- oddelkov, v katerega so usmerjeni otroci s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi (26. člen),
- kombiniranih oddelkov(27. člen),
- oddelkov podaljšanega bivanja(28. člen),
- učnih skupin.

Iz navedene sistematike dejansko izhaja, glede na to, da pravilnik ne določa izjeme za primer vključenosti otrok s posebnimi potrebami, ko gre za oddelke oziroma učne skupine, ki so urejene v samostojnih členih, da za te primere ni odstopanj

Nazaj